The Family  Christengemeente  

The Family is een bewust gekozen naam van de christengemeenschap die is voortgekomen uit eerdere voorafgaande Bijbelstudies/ en huisgroep samenkomsten.  Uiteindelijk zijn de Bijbelstudie/ huisgroep samenkomsten uitgegroeid tot een huisgezin waar we voor elkaar in de bres staan en voor elkaar zorgen. Vanuit de huisgroep zijn we uitgegroeid tot de gemeente die op de zondag ook diensten verzorgd waarin Jezus centraal staat. 

‘Familie’ zijn betekent

De betekenis van de naam “The Family“ is dat we een huisgezin zijn van God, waarin Zijn Liefde ons fundament moet zijn waarop wij verder kunnen bouwen. Familie staat voor een groep mensen die aan elkaar verbonden zijn en verantwoordelijk voor elkaar zijn. Familie zorgt voor elkaar, bid voor elkaar, zegent elkaar, geeft liefde, luistert naar elkaar, bouwt elkaar op en geeft troost en advies.  Als wij onze naam aan Jezus verbinden is het noodzaak om ons ook met Zijn naam te identificeren, dat betekent dat we uitdragen wie Jezus is. We zijn als het ware Zijn visitekaartje.

Christengemeente The Family staat voor

Het Woord

De Bijbel is het geschreven Woord van God. Je kan het zien als een routemap die ons leert waar we waren, waar we staan en waar we naar toe moeten wanneer we Gods wegen willen bewandelen. De Bijbel leert ons het karakter en de liefde van God te ontdekken. Het is een boek die we alleen maar kunnen begrijpen wanneer de schrijver zelf (de Heilige Geest) uitleg geeft over de betekenis van de inhoud.

Gebed

Bidden is een gesprek met God aangaan, het betekent dat je iets met Hem deelt of bespreekt over een bepaalde situatie. Bidden betekent eigenlijk dat je je hart en je denken in Zijn Handen legt. We kunnen bidden in de vorm van danken. Soms willen we God iets vragen of hebben we een verzoek om genezing. De Bijbel leert ons veel over wat bidden doet.

Aanbidding

Aanbidding betekent dat je beantwoording geeft aan Gods Liefde. De Bijbel leert ons dat wij God kunnen liefhebben omdat Hij ons éérst heeft liefgehad. Aanbidding is als het ware een éénwording met Gods Geest, de Heilige Geest. Aanbidding is een liefdesverklaring waarmee we diegene die wij aanbidden hoger achten dan onszelf.

Fellowship

Door leuke gesprekken en ervaringen te delen leren we elkaar beter kennen. God leert ons via Zijn Woord dat we als éénheid onbreekbaar zijn. Vriendschap en liefde onder elkaar zijn de basisregels van elk sterk fundament. Na elke dienst drinken we gezellig koffie, thee of iets fris met iets lekkers erbij. Fellowship versterkt de relatie onder elkaar.

Laatste Video

Frederik de Groot in gesprek met Faizal Samson – Radio Hoorn

Bericht geplaatst op : 19 juni 2023. In de categorie: Getuigenissen, Media

Onze Agenda

Faizal Samson (Pastor)

VAN DEALER, NAAR VERSLAAFDE, VERLOREN IN DE GOOT

Als Faizal Samson een jaar of 30 is, vindt hij zichzelf terug op de bodem van het bestaan. Al zijn dromen zijn uiteen gespat. Hij is alles kwijt, zijn geld, dure pakken, mooie auto's en noem maar op. Hij heeft vaak zo'n honger dat hij zelfs rauwe, bevroren kroketjes eet uit de diepvries van zijn tante. 'Hoe heeft het zo ver kunnen komen', vraagt hij zichzelf vaak af en als hij eerlijk is, weet hij het antwoord wel. Hij wilde graag de snelle jongen zijn die in dure pakken rondliep en in mooie auto's reed. Het leek zo makkelijk: een paar vrouwtjes achter het raam, handelen in cocaïne en meer van die duistere zaakjes. Het geld stroomde naar binnen, maar vloeide even snel weer weg. Echter, de verkoper werd gebruiker en daar ging het mis. Hij reed op een nacht rond in de Amsterdamse Bijlmer met de gedachte een eind aan zijn leven te maken. Maar dan ineens, als hij in zijn spiegel kijkt, ziet hij achter zich een groot licht dat hem dwingt te stoppen. Het blijkt het begin van een grote verandering te zijn.

 

In christengemeente ‘the Family’ kan je samen overleg met de Pastor gedoopt worden. Dopen betekent…